• Tylice 62, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
  • Menedżer sali weselnej: 504 982 676
PFR Pawie Oczko

"Sala Weselna Pawie Oczko" realizuje projekt z działania 1.4.2 pod tytułem:"Zmiana modelu zarządzania poprzez utworzenie pakietów usług przez "Salę Weselną Pawie Oczko" Marcin Oczkowski i Aleksandra Prokop Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Mała Gastronomia."

Wartość ogółem: 1 637 742,13

Wydatki kwalifikowalne: 1 268 623,40

Wnioskowane dofinansowanie: 885 499,13

Procent dofinansowania: 69,80%

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 05-11-2018

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu: 05.11.2018

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 30-06-2020

1. Kwota dofinansowania 885 499,13

2. Wkład własny Wnioskodawcy 383 124,27

- Budżet jednostek samorządu terytorialnego 0.00

- Inne krajowe środki publiczne, jakie: 383 124,27

- Prywatne 0,00

W tym EBI 0.00

Projekt polega na stworzeniu pakietów usług na zasadach partnerstwa przez 2 przedsiębiorstwa - "Sala Weselna Pawie Oczko" Marcin Oczkowski (Lider) i Aleksandra Prokop Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Mała Gastronomia (Partner). Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności lidera ("Sala Weselna Pawie Oczko" Marcin Oczkowski) i partnera projektu (Aleksandra Prokop Artykuły Spożywczo-Przemysłowe Mała Gastronomia).

W ramach projektu zostanie rozbudowany budynek Sali Weselnej o pokoje gościnne i salę konferencyjną, wyposażony zostanie plac zabaw i strefa fitness, zakupiony zostanie sprzęt rekreacyjno-sportowy, wyposażenie SPA i sprzęt gastronomiczny a także samochody ciężarowe do transportu kajaków i traktor do trawy. Przedsięwzięcie ma na celu wprowadzenie łącznie 7 usług połączonych w 2 pakiety, świadczonych wspólnie przez partnerów. Zaplanowana inwestycja będzie zrealizowana w miejscowości Tylice, działka 194 i w Ostaszewie na działkach 59/37, 59/30, 59/83 i 59/29.


PFR Pawie Oczko Zapytanie ofertowe